Meldingen

Elke dag doen wij ons best om gemeente Ede schoon en veilig te houden. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig!

Heeft u vragen over het onderhoud van bijvoorbeeld bermen, fietspaden, vijvers, speeltoestellen, verkeersborden of heeft u last van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme, een kapotte straatlantaarn, meldt dit via ons formulier Melding Woon- of leefomgeving.

Ervaart u overlast of gevaar op het gebied van geluid, geur, stof, of van een andere milieuverontreiniging, meldt dit aan de provincie.

Buiten kantooruren

Ziet u een gevaarlijke situatie of beschadiging van het milieu? Zoals bijvoorbeeld: een omgevallen boom, flink gat in de weg, verkeerslichten die niet meer werken of het dumpen van vloeistoffen in de natuur. En hierop is snelle actie gewenst? Voor gevaarlijke situaties neemt ucontact op met de politie via (0900) 88 44. Milieubeschadigingen geeft u door aan het provinciaal milieuloket (026) 35 99 99.

Vliegtuigen

Heeft u geluidsoverlast door militaire vliegtuigen? Neem hiervoor contact op met Defensie.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderhoud van bijvoorbeeld bermen, fietspaden, vijvers, speeltoestellen of verkeersborden? Neem dan contact met ons op.