Beleid

Onze visie op veiligheid is vastgelegd in het Veiligheidsplan. Hierin staan de ontwikkelingen, doelstellingen en aanpak beschreven.

Veiligheidsplan voor de periode 2015-2018

In het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 zijn de doelstellingen en de ambities opgenomen voor de komende drie jaar. We geven aan waar onze focus ligt en hoe we daar aan werken. En heel belangrijk; de samenwerking met onze maatschappelijke partners, want veiligheid moet je samen doen. Zo werken we onder andere samen met politie, toezicht, wijkteams, burgers en ondernemers.

We leggen onze prioriteiten op de volgende thema’s:

1. High Impact Crimes (focus op woninginbraken);
2. Ernstige overlast door verwarde personen en jeugdigen;
3. Maatschappelijk ondermijnende criminaliteit (focus op hennepteelt);
4. Risico jeugdgroepen en personen;
5. Preventie radicalisering.

Naast deze prioriteiten wil het college van B en W zich blijvend inzetten op andere onderwerpen, zoals evenementenbeleid, nalevingsbeleid drank- en horecawet, verloop jaarwisseling en drankketenbeleid.

Benieuwd naar de ontwikkelingen, doelstellingen en onze aanpak? U leest het in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018.