Brandweer

De brandweer Gelderland-Midden ziet samen met andere hulpdiensten toe op uw veiligheid. Ze houden zich bezig met het voorkomen en bestrijden van brand, en het beperken van de gevolgen van brand. Ook voeren we de regie bij rampenbestrijding. De regio Gelderland-Midden bestaat uit zestien gemeenten en tien brandweerkorpsen. Met deze tien brandweerkorpsen worden alle gemeenten in de regio van brandweerzorg voorzien.

Ede maakt deel uit van Cluster West. Het Cluster West is onderdeel van de Brandweer Gelderland-Midden met 9 kazernes in Ede, Ede-Stadspoort, Bennekom, Lunteren, Otterlo, Harskamp, De Valk, Ederveen en Wageningen.

U kent de brandweer als organisatie die branden blust en hulp verleent bij ongevallen. Maar de brandweer doet meer voor de (brand)veiligheid van burgers en bedrijven. Op www.brandweerede.nl laten zij u graag zien wat het takenpakket is en hoe ze blijven streven naar verbetering van de brandweerzorg. Ze doen dat samen met bijna 200 gemotiveerde brandweervrijwilligers en enthousiaste beroepskrachten in ons cluster.

Hartstilstand

Op alle brandweerposten is een Automatische externe defibrillator (AED) aanwezig. Daarmee komt de Brandweer in actie wanneer sprake is van een reanimatie (hartstilstand) of een sterk vermoeden daarvan.