Crisis

Een ramp kan overal gebeuren, ook in uw omgeving. Denk aan een brand bij een chemische fabriek, een overstroming van de rivier of een grote natuurbrand. Weet met welke risico’s u te maken heeft en wat u in zo’n geval moet doen.

Op deze pagina vindt u informatie over wat u zelf kunt doen als zich een ramp of calamiteit voordoet. Ook vindt u informatie over hoe u zich kan voorbereiden op risico’s en rampen in uw woonomgeving.

Crisis.nl

In geval van crisis stelt de Rijksoverheid de website www.crisis.nl beschikbaar. Op het moment dat er ergens in het land een ramp plaatsvindt, kan de site worden gebruikt door overheden en hulpverleningsdiensten voor publieksinformatie. Het voordeel is dat u tijdens rampen of crisis altijd terecht kunt op deze site.

Gelijktijdig met de website wordt een publieksinformatienummer geopend: 0800 - 13 51.

Meer informatie

U kunt meer informatie lezen in het 'Handboek Crisicommuncatie'.

Wilt u meer informatie over de dreiging en bestrijding van terrorisme? Kijk dan op www.nederlandtegenterrorisme.nl of Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Dat geldt ook voor bedrijven, organisaties en instellingen die hun medewerkers bewuster willen maken van veiligheid.