Risico's

Een ramp kan overal gebeuren, ook in uw omgeving. Denk aan een brand bij een chemische fabriek, een overstroming van de rivier of een grote natuurbrand.

Moet u schuilen of vluchten?

Weet met welke risico's u in uw omgeving te maken heeft. Uiteraard komen de overheid en hulpdiensten in actie als de veiligheid in gevaar komt, maar het is belangrijk te weten wat u zelf kunt doen.

In de regio Gelderland Midden hebben we met de volgende risico’s te maken:

Kijk ook op www.nederlandveilig.nl/noodsituaties.