LPG-tankstation

In de gemeente Ede bevinden zich 14 tankstations waar lpg verkrijgbaar is. Lpg staat voor liquified petroleum gas, vloeibaar gemaakte gasvormige koolwaterstoffen. Lpg is gevaarlijk omdat ze brandbaar en explosief is. Bij een scheur in een leiding of opslagvat is het explosiegevaar daardoor zeer groot. Dit kan zorgen voor slachtoffers ter plekke en in de omgeving.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt last krijgen van branderige ogen, hoesten, misselijkheid of jeuk. Er zijn verschillende gevaarlijke stoffen en ook verschillende manieren om te handelen.

Wat te doen ter voorbereiding van het vrijkomen van giftige stoffen:

  • Zorg voor een radio op batterijen, zodat u kunt luisteren naar de rampenzender.
  • Zorg voor een noodpakket en weet waar u gas, elektriciteit en ventilatie kunt uitschakelen.

Wat te doen tijdens het vrijkomen van giftige stoffen:

  • Ga naar binnen en sluit ramen en deuren.
  • Luister naar de rampenzender via Omroep Gelderland en kijk op www.crisis.nl.
  • Sluit alles dat dienst doet voor ventilatie (afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster).
  • Kunt u niet naar binnen, ga dan snel weg bij het incident, loop dwars op de wind met een doek voor uw neus en mond.

Wat doet de overheid?

Voor lpg-tankstations gelden strenge veiligheidsregels voor transport en opslag. De bedrijven zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een veilige situatie bij hun bedrijf. Ze kennen de risico’s en leiden werknemers op in het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Door regelgeving, vergunningenstelsels en controle op de naleving daarvan houdt de gemeente Ede de veiligheidssituatie in het oog. Inspecteurs van de gemeente controleren of bedrijven lpg op een juiste wijze opslaan en behandelen. De brandweer controleert of ze voldoen aan de voorschriften die zijn gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van brand en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen bij brand.