Natuurbrand

Gelderland-Midden is een regio met veel natuurgebieden, denk bijvoorbeeld aan de heide of de bossen in onze regio. In tijden van grote droogte is de kans op een natuurbrand aanwezig. Het gevaar bestaat dat u verrast wordt door vuur en ingesloten raakt. Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

Wat kunt u zelf doen?

  1. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Loop daarbij niet voor de brand uit, maar haaks op de brand. Vermijd zo veel mogelijk heidegebieden. In een loofbos bent u bijvoorbeeld veiliger dan op de heide;
  2. Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen;
  3. Bel 1-1-2;
  4. Luister of u omroepwagens hoort en volg hun advies op.

Wat doet de overheid?

Ook de Veluwe is bij droogte een risicogebied. Op de Veluwe staat een aantal meetstations die onder andere luchtvochtigheid, temperatuur, windsnelheid en windrichting meten. Deze gegevens worden doorgegeven aan de hulpdiensten in de regio. Als de droogte boven een bepaald niveau komt, wordt er met vliegtuigjes gepatrouilleerd. Bij gebouwen en terreinen wordt toegezien op ontvluchtingsmogelijkheden, ontruimingsplannen en bereikbaarheid- en bluswatervoorzieningen. De hulpdiensten oefenen regelmatig hoe te handelen bij een calamiteit.

Meer informatie vindt u op www.nederlandveilig.nl/noodsituaties.