Overstromingen

Een paar keer per jaar kan het water in de rivieren stijgen en kunnen de oevers en kades onderlopen. In onze regio Gelderland-Midden gebeurt dit met enige regelmaat. Al zal extreem hoog water in de gemeente Ede niet snel voorkomen, bij een dijkdoorbraak in Wageningen krijgt Ede wel degelijk te maken met overlast van water. In delen van het Binnenveld bij Bennekom, op de bedrijventerreinen aan de westkant van Ede en de westzijde van de wijk Rietkampen kan het water tot een meter komen.

Welk gevaar loopt u?

Bij hoog water kan uw omgeving overstromen. Door de klimaatverandering neemt de kans daarop toe. De overheid neemt allerlei maatregelen om dat risico te beperken, maar de kans dat uw omgeving onder water komt te staan blijft aanwezig. Dijken kunnen verzakken, duinen kunnen wegslaan en het grondwater kan in sommige gevallen tot in de kamer komen. Een bijkomend gevaar is de kans op stroomuitval; dan is er bijvoorbeeld geen telefoon, geen internet en geen televisie. Ook kan de volksgezondheid in gevaar komen. Dat kan voor de overheid aanleiding zijn om een heel gebied te evacueren.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zich alvast voorbereiden op een overstroming door ervoor te zorgen dat u een noodpakket in huis heeft. Ook kunt u zorgen voor adressen waar u in geval van nood naartoe kunt.

Wat doet de overheid?

Rijk, provincies en gemeenten werken samen om wateroverlast te voorkomen en te beperken. Rijkswaterstaat en de waterschappen onderhouden en inspecteren dijken, dammen en duinen; rivieren krijgen extra ruimte. De gemeenten informeren en waarschuwen de bevolking. Samen met de hulpdiensten politie, brandweer en ambulance oefenen de overheden regelmatig wat te doen bij een (dreigende) overstroming.

Meer informatie vindt u op www.nederlandveilig.nl/noodsituaties.