Politie

Sinds 01 januari 2013 vormt de politie één korps. Eén korpschef heeft de leiding over deze organisatie die bestaat uit:

  • tien regionale eenheden;
  • de Landelijke Eenheid voor regio-overschrijdend en specialistisch politiewerk;
  • het Politiedienstencentrum voor ondersteunende taken.

Wijkagenten

In Ede maken de wijkagenten onderdeel uit van de wijkteams. Wilt u meer weten over uw wijkteam? Kijk eens bij uw wijkinformatie.

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn/haar wijk. Daar richt hij/zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega`s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

De wijkagent onderhoudt ook contact met externe partners, zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties. Samen met deze organisaties worden problemen besproken en overlegd hoe de problemen aangepakt worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de politie kunt u terecht op www.politie.nl.