Veiligheidsmonitor

Elke twee jaar onderzoeken we de leefbaarheid en veiligheid in de buurt: de Veiligheidsmonitor. De uitkomsten van dit onderzoek beschrijven de stand van zaken en trends in de ontwikkeling van leefbaarheid en veiligheid.

De Veiligheidsmonitor gebruiken wij onder meer voor:

  • de wijkveiligheidsplannen
  • de wijkactiviteitenplannen
  • de uitvoeringsprogramma’s voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het laatste onderzoek voor de Veiligheidsmonitor is gedaan in 2014.