Begeleidingsgroep Bosbeheerplan

De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan
Begeleidingsgroep Bosbeheerplan

Wij vinden het belangrijk om de inwoners van onze gemeente te betrekken bij het beheer van de bossen. Daarom is er een Begeleidingsgroep Bosbeheerplan geïnstalleerd. De begeleidingsgroep gaat in gesprek met groepen uit de samenleving, zet zich in voor een integrale benadering van het bosbeheer en stimuleert actieve bijdragen vanuit de inwoners.

Taak

De taak van de Begeleidingsgroep bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college en de afdeling bos en natuur over onderwerpen die in het Bosbeheerplan aan de orde komen. Lees hierover meer in het reglement van de begeleidingsgroep.

Vergaderingen

De begeleidingsgroep Bosbeheerplan vergadert iedere zes tot acht weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.

Vacatures

De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan heeft twee vacatures. Als u hier meer informatie over wilt hebben of u wilt zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met voorzitter Evert van Amerongen, evert.van.amerongen@kpnmail.nl

Plannen komende jaren

Tijdens de jaarlijkse bosdag op 8 juli 2016 voor ambtenaren en gemeenteraadsleden van Ede hebben Evert van Amerongen (voorzitter Begeleidingsgroep) en George Borgman (Borgman Beheer) uiteengezet wat er tot nu toe is bereikt en wat de plannen van de begeleidingsgroep voor de komende jaren zijn. U kunt deze 'pitch' bekijken en beluisteren.

Eind 2016 evalueerde de begeleidingsgroep de zes jaar die zij bestaan. De resultaten hiervan kunt u hier bekijken.

Vragen, ideeën of suggesties

Heeft u ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar Wim Appelman (secretaris): wim.appelman@ede.nl.