Activiteiten

De begeleidingsgroep gaat regelmatig op excursie om de kennis over het bos(beheer) uit te breiden. Op 6 oktober 2017 bezocht een aantal leden van de groep, onder leiding van Jochem van Gooswilligen, de Noord-Ginkel. Hier zijn kortgeleden bleswerkzaamheden uitgevoerd. Dit is het aanmerken van bomen die de komende periode verwijderd zullen worden. Jochem heeft toegelicht welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Natuurlijk hebben we tijdens de wandeling ook vele andere onderdelen van het bosbeheer besproken en stonden we stil bij de bijzonderheden van dit mooie stukje van de gemeente Ede.

Foto's excursie 6 oktober

Excursie Noord-Ginkel
Bosbegeleidingsgroep krijgt uitleg over het bos
Excursie Noord-Ginkel
Bosbegeleidingsgroep staat in het bos