Agenda en Verslagen

De vergaderingen van de Begeleidingsgroep zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, stuur dan een e-mail naar Evert van Amerongen.

Vergadering

De begeleidingsgroep vergadert in 2018 op:

 • 30 januari
 • 13 maart
 • 24 april
 • 19 juni
 • 21 augustus
 • 23 oktober
 • 11 december

   

   Verslagen

   De notulen van de vergaderingen plaatsen wij op de website, nadat die in de volgende vergadering zijn goedgekeurd. U kunt ze hieronder downloaden:

   Mocht u eerdere verslagen willen raadplegen, neemt u dan contact op met de secretaris, via het mailadres wim.appelman@ede.nl.