Historie

In 2008 begonnen we met het voorbereiden van het nieuwe beheerplan voor de bossen van de gemeente Ede en het Luntersche Buurtbos. Het bos van de gemeente is voor de inwoners van gemeente Ede heel belangrijk. Daarom wilden we burgers actief betrekken bij de opstelling van het nieuwe beheerplan. We organiseerden een aantal startavonden op meerdere plaatsen in onze gemeente. Ongeveer 80 geïnteresseerden brachten daar hun wensen en aandachtspunten voor het nieuwe beheerplan naar voren.

Samenwerking

Na verwerking van alle ideeën zijn 5 werkgroepen ingesteld. Zij zijn aan de slag gegaan met de verschillende bosgebieden van Ede:

  • Edese Bos
  • Ede Noord en het Luntersche Buurtbos
  • Noord- en Zuid Ginkel
  • Noord-Oost Ede, incl. De Zanding, Peppelenburg, Westerrode en Roekel
  • Bennekom

Naast hun bosgebied behandelden de werkgroepen ook nog elk een algemeen onderwerp, zoals recreatie, zonering of faunabeheer.

Proces

Na een jaar hard werken was het resultaat er wel naar. Er lag in concept een realistisch beheerplan. Een plan dat op steun van de werkgroepleden kon rekenen en aansloot bij hun streefbeeld en wensen. U kunt dit bijzondere proces van burgerparticipatie nog eens nalezen in de nieuwsbrieven, die in 2008 en 2009 zijn verschenen.

Start begeleidingsgroep

In het vervolg op deze vernieuwende en samenwerkende manier van opstellen van het plan werd ook besloten een begeleidingsgroep van inwoners in te stellen. Deze groep begeleidt de uitvoering van het beheerplan, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders en werkt zo nodig deelplannen uit.

De begeleidingsgroep is op 6 oktober 2010 formeel geïnstalleerd.