Bermen in het buitengebied

Ede heeft ongeveer 450 kilometer aan wegbermen in het buitengebied. In de bermen groeien veel verschillende wilde planten. Ook dieren hebben het naar hun zin in onze bermen. De bermen worden onderhouden volgens ecologisch groenbeheer. Net zoals de bermen in de stad.

Om de bermen goed te onderhouden nemen we vier soorten maatregelen:

 • Maaien van bermen;
  Twee keer per jaar, in juni en september, worden de bermen gemaaid. Het grasmaaisel wordt direct weggehaald. Hierdoor wordt de grond van de bermen schraler/armer. Zo kunnen er meer verschillende kruidachtige planten groeien.
 • Maaien van uitzichthoeken;
  Drie of vier keer per jaar worden bermen rond kruispunten gemaaid. Op kruispunten moet het overzicht op het verkeer goed zijn. Als het gras of riet te hoog staat, wordt er gemaaid. We maaien dus vooral in het groeiseizoen.
 • Aanvullen van de bermen met gecertificeerd gebroken puin;
  Om ervoor te zorgen dat er geen hoge rand tussen asfalt en berm ontstaat, vullen we twee tot drie keer per jaar de bermen aan.
 • Bermen verlagen.
  Eens in de vijf tot tien jaar verlagen we de bermen. In de loop van de jaren 'groeien' bermen, door alles (stof, zand en dergelijke) wat in de berm terechtkomt. Als de berm te hoog is kan het regenwater niet goed weg. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals zwakke plekken in het asfalt.

Heeft u vragen of meldingen over de bermen, maak dan een Melding woon-of leefomgeving.

Actueel - 14 augustus 2017

De bermen in het buitengebied maaien we vanaf half september. Dit doen we eerst handmatig rond de verkeersborden en de reflecterende paaltjes in de berm. Daarna maaien we de bermen over de hele breedte.