Onderhoud aan zandwegen en fietspaden

De gemeente Ede heeft een groot aantal zandwegen en fietspaden in haar beheer. Het gebruik van zandwegen en fietspaden neemt toe. Hierdoor moet er ook meer onderhoud worden gepleegd. Wat voor onderhoud dat is leest u hier.

Zandwegen

De meeste zandwegen liggen in het buitengebied. De zandwegen hebben op verschillende manieren een waardevolle betekenis. Daarom kiezen wij ervoor om deze zandwegen te behouden. Een goede zandweg vergt onderhoud. Om ervoor te zorgen dat de zandwegen begaanbaar blijven worden ze een tot acht keer per jaar onderhouden. De voornaamste manier van onderhoud is de inzet van een wegenschaaf. De wegenschaaf strijkt de weg glad, het schaafblad verwijderd kuilen en oneffenheden. Vervolgens mengt hij het zand weer door en egaliseert hij de weg. De wegenschaaf wordt ingezet:

Bij voorspelling van droog weer. Als het kort na het onderhoud aan de zandweg gaat regenen wordt de weg modderig en onbegaanbaar.

  • Als de zandweg voldoende opgedroogd is, het schaven van een te natte zandweg zorgt voor een modderig wegdek.
  • Wanneer de vorst uit de grond is. Door vorst in de grond kan het water niet weg, hierdoor wordt de zandweg modderig en onbegaanbaar en heeft onderhoud geen zin.
  • Als de zandweg niet te droog is. Dit geeft stofoverlast en de weg wordt niet goed aangereden.

Nota Zandwegen

We ontvangen regelmatig vragen en klachten over de zandwegen. De Nota zandwegen vormt het beleidskader waarbinnen we vragen en klachten afhandelen, rekening houdend met alle belangen. Daarnaast geeft de nota een overzicht van de geschiedenis en achtergronden van zandwegen.

Nota zandwegen (2.82 mb)

Fietspaden

Wij hebben een een groot aantal fietspaden in ons beheer. Deze fietspaden zijn onderling erg verschillend. Zo zijn er betonnen, -asfalt, -tegel en halfverharde fietspaden. Ook de ligging en gebruik van de fietspaden verschilt. Natuurlijk moeten al deze kilometers fietspad beheerd worden. Onder dit beheer valt bijvoorbeeld:

  • Het vegen van de fietspaden. Dit gebeurt voor elke vakantie en/of feestdagen en in het recreatieseizoen als het nodig is.
  • Het asfalt onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn het dichten van gaten in het asfalt en het verwijderen van boomwortels onder het asfalt.
  • Het maaien van de bermen van een fietspad. Deze worden minimaal tweemaal per jaar gemaaid.
  • Het voorkomen van waterplassen op een fietspad. Het is belangrijk dat het regenwater van het wegdek in de bermen kan wegzakken. Hiervoor verlagen we regelmatig de bermen.

Vragen en meldingen

Heeft u vragen over onze zandwegen of fietspaden neem dan contact met ons op. Wilt u een melding maken over een zandweg of fietspad? Maak dan gebruik van ons formulier Melding woon- en leefomgeving.