Project De Groene Grens

We ontwikkelen ons buitengebied volop. Zo werken we samen met de gemeente Veenendaal, aan de ontwikkeling van De Groene Grens. De Groene Grens is een natuurgebied tussen de bebouwing van Veenendaal-oost en Ede. Het gebied van circa 70 hectare ligt tussen de Dragonderweg en de Zuiderkade.

De Groene Grens vormt een natuurlijke buffer tussen Ede en Veenendaal. Het gebied heeft drie functies: natuurontwikkeling, recreatie en waterberging. De aanleg van De Groene Grens is in 2012 gestart. Fase 1, het zuidelijk deel, is inmiddels opgeleverd. Fase 3, het middendeel, laat nog even op zich wachten, omdat in dit gebied nog niet alle gronden verworven zijn. De inrichting van fase 2 start in september 2014.

Rust, ruimte en recreatie in De Groene Grens

De Groene Grens wordt zo ingericht dat de natuur zijn gang kan gaan en u daar volop van kunt genieten. Bijzondere planten en dieren krijgen de ruimte. Er komen bosranden, graslanden en zones met wilde bloemen. Het gebied krijgt zoveel mogelijk natuurlijke scheidingen, zoals sloten en houtwallen. De overige 20 hectare (van de in totaal 70 hectare) wordt ingericht als recreatiegebied. U kunt er wandelen, vissen en kanoën. Het ruiterpad, wandelpad en plankierpad door het gebied zijn al aangelegd.

De ingang van de Groene Grens aan de Zuiderkade ligt dicht bij het Harsloër Klompenpad door het Binnenveld. Met ruim een kilometer wandelen langs de Bennekomsekade kan de wandelroute door het Binnenveld eenvoudig worden uitgebreid met het prachtige circuit door de Groene Grens. Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Veenendaal.