Bestrijding

In de gemeente Ede bestrijdt een professioneel bedrijf de eikenprocessierups in de bomen van de gemeente. Dit bedrijf maakt gebruik van verschillende bestrijdingsmethodes:

 • Biologisch bestrijdingsmiddel
  In het voorjaar worden de bomen preventief bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Het middel is veilig voor mens en dier en richt zich alleen op de rupsen. Ze spuiten op plaatsen waar veel overlast verwacht wordt. Dat zijn de locaties waar het jaar ervoor veel nesten zijn aangetroffen.
 • Parasite Hit zuigmethode
  Deze methode wordt gebruikt op plaatsen waar overlast is. Dit gebeurt in juni en juli. De rupsen/nesten worden opgezogen en verbrand. De rupsen worden met een soort stofzuiger opgezogen en direct in een verbrandingsoven verbrand. Tot een hoogte van ongeveer 10 meter kan op deze manier het overgrote deel van de rupsen in één werkgang vernietigd worden.
 • Flexibele zuigunit
  We zetten deze methode in op plaatsen met weinig overlast. Hierdoor kunnen we snel en doeltreffend werken. Vanuit een hoogwerker wordt het nest uit de boom gezogen en opgevangen in een afgesloten container. Deze containers gaan naar een afvalverbrandingsinstallatie.
 • Plukken
  Op plaatsen met weinig overlast of op moeilijk bereikbare plaatsen (grote hoogte) zetten we ook een hoogwerker in. Bij deze methode spuiten ze het nest in met een speciale lijmstof. Daarna wordt het nest van de boom geplukt.

Particuliere bomen

Bij besmette bomen op particulier terrein bent u, als eigenaar of terreinbeheerder, zélf verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven. Nesten in particuliere bomen die boven de openbare weg hangen kunnen eventueel door de gemeente worden bestreden als de locatie op de route ligt. Wij raden u aan niet zelf de rupsen te bestrijden, maar een deskundig bedrijf in te huren.