Gierzwaluw

Gierzwaluw onder dakpan

Gierzwaluwen hebben het erg naar hun zin in daken. Ze broeden in holten, spleten en onder daken van huizen en gebouwen. Daarom komen gierzwaluwen vooral voor in de stad.

Nestelgedrag

Door sloop, nieuwbouw en renovaties van daken verliezen gierzwaluwen hun plekken om te nestelen. Gierzwaluwen komen vaak naar dezelfde plek terug en zijn bijna niet in staat nieuwe nestruimte te vinden. Renovatieprojecten mogen daarom nooit in het broedseizoen plaatsvinden. Het is belangrijk om voor vervangende nestgelegenheid te zorgen. Het liefst op de plaats van het oorspronkelijke nest.

Helpen

Wilt u weten hoe u de gierzwaluw kunt helpen? Op de website van de gierzwaluwbescherming vindt u meer informatie.