Huismus

De naam zegt het al: huismussen horen bij huizen. Mussen zijn eigenlijk niet weg te denken uit ons straatbeeld. Toch gaat het slecht met de huismus. Ze staan zelfs op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten.

Nestelgedrag

Huismussen bouwen hun nest onder dakpannen van huizen. Bij veel moderne huizen is de ruimte onder de dakpannen gedicht met vogelschroot, zodat huismussen er geen nesten kunnen bouwen. Ook kruidenveldjes en rommelhoekjes, waar mussen insecten en zaden kunnen vinden, zijn grotendeels verdwenen. Daardoor zijn er steeds minder huismussen in ons land.

Helpen

Wilt u weten hoe u de huismus kunt helpen? Op de website van de vogelbescherming vindt u meer informatie.