Duurzaamheid en beleid

Gemeente Ede is een groene gemeente. Het grootste deel van de gemeente is buitengebied. Het buitengebied van Ede is waardevol en volop in beweging. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen.

Beleid

Om de ontwikkelingen in het buitengebied en in het stedelijk gebied goed te kunnen begeleiden is beleid heel belangrijk. Zonder beleid is het ook niet mogelijk om ontwikkelingen te toetsen. We hebben diverse plannen en visies opgesteld om het beleid van het buitengebied vorm te geven. Ze bieden duidelijke handvatten voor de inwoners in het buitengebied. Enkele voorbeelden zijn de Structuurvisie Buitengebied, het Beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan Buitengebied. Op die pagina’s leest u meer informatie over deze beleidsplannen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij de gemeente Ede hoog in het vaandel. Op diverse terreinen gaan we milieubewust en duurzaam om met energie. Zo gebruiken we resthout uit onze bossen als biomassa. Dat betekent dat we dit hout hergebruiken om bijvoorbeeld warmte op te wekken. Een mooi voorbeeld is dat een deel van de woonwijk Kernhem straks wordt verwarmd door energie uit een biomassacentrale.

Meer informatie leest u op de pagina 'Duurzaam Ede'.