Structuurvisie Buitengebied

Meer dan 80% van onze gemeente is buitengebied. Dit buitengebied is heel gevarieerd: bossen en heidevelden van de Veluwe, maar ook vele hectares weilanden en akkers met kleine buurtschappen in de Gelderse Vallei. Een prachtig gebied om te wonen, werken en recreëren.

Beleidsdoelen

We willen dit buitengebied waardevol houden. Hoe we dat doen staat in de Structuurvisie Buitengebied Ede. Het motto van de structuurvisie: ruimte voor dynamiek met behoud van kwaliteit. Dat betekent ruimte voor agrariërs en andere ondernemers, maar een buitengebied wat ook aantrekkelijk is om te wonen en recreëren. Het motto van de structuurvisie is vertaald in vier beleidsdoelen:

  • een integrale ontwikkelingsgerichte aanpak;
  • een sterke samenhang tussen stad en land;
  • een groen blauw casco, een sterk netwerk van natuur, landschap en water;
  • een sterke eigenheid van Ede.

De Structuurvisie is het moederplan voor het buitengebied. We gebruiken dit plan als basis om beleid verder vorm te geven, projecten te bedenken en om plannen, zoals bestemmingsplannen, te toetsen. Een groot aantal concrete projecten voeren we samen uit met mensen in het buitengebied. Deze projecten staan in het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Buitengebied Ede. Wil je een beter idee krijgen van het beleid en de projecten uit de structuurvisie, kijk dan naar de film over de Structuurvisie Buitengebied Ede.

Landschapsfonds

Met het vaststellen van de visie is ook het landschapsfonds in werking getreden. Mensen die bouwen in het buitengebied leveren een bijdrage aan het landschapsfonds. Dat geld gebruiken we om natuur en landschap in het buitengebied te verbeteren.