Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitsplan Buitengebied foto voorkant

De gemeente Ede heeft een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het buitengebied. Dit bijzondere en waardevolle gebied heeft kenmerkende landschappen, zoals de heide op de Veluwe en het kampenlandschap in de Gelderse Vallei. Bijzonder zijn ook de vele losse erven in de Vallei.

Ontwikkelingen

Met het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Ede willen we ondernemers en particulieren uitdagen en inspireren om plannen te maken met gevoel voor de omgeving. Plannen die het buitengebied nog mooier kunnen maken. Want de ontwikkelingen in het buitengebied staan niet stil. Ondernemers willen verder met hun bedrijf. Of er zijn plannen voor herontwikkeling van een bestaand erf. Deze veranderingen bieden kansen om bestaande kwaliteiten te behouden en minder mooie plekken te verbeteren.

Beeldkwaliteitsplan in plaats van welstandsnota

Het beeldkwaliteitsplan vervangt de welstandsnota voor het buitengebied. Het beeldkwaliteitsplan zegt niet alleen iets over de bebouwing, maar ook over de directe omgeving van de bebouwing, zoals het erf en de kavels. Het plan geeft inspirerende voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe gebouwen eruit kunnen zien, welke plek voor de gebouwen het beste is en hoe u het landschap versterkt met beplanting die er thuis hoort.

Woont u in het buitengebied en wilt u uw erf of bebouwing veranderen? Dan moet dit passen binnen het beeldkwaliteitsplan.