Zoekzones

De zoekzones landschappelijke versterking zijn karakteristieke gebieden in Ede, zoals de randen van de Veluwe, het veentonginningslandschap rond Ederveen en het Binnenveld. In de zoekzones is het mogelijk een aantal woningen of kleinschalige woon-werkcombinaties te bouwen. Deze woningen moeten echter wel een positieve bijdrage leveren aan het landschap. Wij hebben een gebiedsplan geschreven waarin dit beleid is uitgedacht voordat we toestemming mogen geven voor initiatieven in de zoekzones.

Het 'Gebiedsplan Zoekzones Landschappelijke Versterking Ede, eerste fase' is de gemeentelijke uitwerking van de zoekzones in het streekplan van de provincie. Daarmee is het ook een uitwerking van de Structuurvisie Buitengebied Ede.

Gebiedsplan van Ede

Wij kiezen ervoor om nieuwe woningen uit het functieveranderingsbeleid toe te staan in de bestaande buurtschappen binnen de zoekzones (kaart). Om tegelijk het landschap aantrekkelijker te maken zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan het bouwen in de zoekzones. Bouwen mag alleen als de initiatiefnemer:

  • voldoende m² voormalige agrarische bedrijfsgebouwen sloopt;
  • de nieuwe woning in het landschap laat passen;
  • een vastgestelde bijdrage betaalt aan het landschapsfonds;
  • ergens anders in de zoekzones zorgt voor landschappelijke compensatie door bijvoorbeeld het aanleggen van een poel of een houtwal.

Op die manier gaan we verrommeling in het buitengebied tegen, houden we open gebieden en versterken we de buurtschappen.

Het Gebiedsplan gebruiken we om initiatiefnemers optimaal te adviseren en om initiatieven te toetsen. U kunt in het gebiedsplan lezen wat de belangrijke aspecten zijn in de zoekzones, welke stappen initiatieven moeten doorlopen en op welke criteria we het initiatief toetsen.