Ecologisch groen

Bij ecologisch beheer wordt het groen niet onderhouden, maar beheerd. Dit betekent dat de natuur meer haar gang mag gaan. We gebruiken bijvoorbeeld geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen. En de planten die we gebruiken komen zoveel mogelijk uit Nederland. Dit geldt voor de bomen en struiken, maar ook voor de kruidachtige planten die in de bermen groeien. Het zijn vooral de grote stukken groen die voor ecologisch groen geschikt zijn.

Voorbeelden zijn de bermen langs de doorgaande wegen, stukken bosplantsoen en oevers van vijvers en singels.