Ecologische groenstructuur

Ede heeft een groot en gevarieerd buitengebied met bos, heide en landbouwgronden. Hier komen veel verschillende planten en dieren voor. Planten en dieren hebben ruimte nodig om te kunnen bestaan en om zich te verplaatsen. Daarom maken we groene 'verbindingswegen' van en naar het buitengebied. De bloembermen langs de doorgaande wegen, de stukken bosplantsoen, vijvers en singels en de stadsbossen lenen zich hier goed voor. Maar ook de (bos)tuinen in Ede-noordoost, het Beatrixpark, villatuinen langs de Stationsweg en de spoorwegbermen vormen een onderdeel van de gehele groenstructuur in Ede.

Ook toekomstige projecten zoals het industrieterrein in Wekerom, wordt ecologisch aangelegd. Een recent project is het industrieterrein De Vallei. Daar zijn ook ecologische singels en bloembermen aangelegd.