Vijvers en singels

Ede heeft veel vijvers en singels (een soort brede sloot). De meeste waterpartijen liggen aan de westzijde van Ede in de wijken Veldhuizen, Kernhem, Rietkampen en in de industriegebieden. In en rond de waterpartijen ziet u veel verschillende waterplanten en -dieren. De langgerekte singels zorgen ervoor dat veel dieren zich door de bebouwde kom kunnen verplaatsen en verspreiden naar het buitengebied van Ede. Het is verboden te zwemmen, vissen en varen in de vijvers en singels van Ede.

Beheer

Het water in de vijvers en singels is in beheer bij Waterschap Vallei en Veluwe. De meeste vijvers en singels worden door het waterschap onderhouden. De oevers onderhoudt de gemeente Ede. Bij vijvers en singels waar gemeente en waterschap beide onderhoud uitvoeren, wordt het onderhoud op elkaar afgestemd. Het maaien van het riet in de stedelijke kernen wordt gezamenlijk uitgevoerd.

Buiten de bebouwde kom onderhouden de gemeente en aanliggende eigenaren zowel het water als de oevers van de vijvers en singels.

We maaien de oevers niet helemaal. Tijdens de eerste maaironde laten we een strook van ongeveer 1 รก 2 meter aan de onderkant van de oevers staan. Hier groeien oeverplanten zoals: leverkruid, kattestaart en dotterbloem. Iets hoger groeit de rietorchis. Een prachtige paars-roze orchidee. Veel watervogels, libellen en vlinders maken gebruik van deze bloemrijke oeverranden. Tijdens de tweede maaironde in het najaar laten we een gedeelte van de planten langs de oevers staan. De dieren gebruiken dit in de winter als schuilplaats.