Educatieve producten

Er zijn diverse organisaties en instanties die lesmateriaal en lesondersteuning voor docenten aanbieden. Het aanbod richt zich op zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Mogelijkheden zijn het aanvragen van leskisten, excursies op locatie, het uitnodigen van een expert in de klas en het downloaden van lesbrieven. Natuurlijk bieden wij ook maatwerk. Daarnaast kunnen leerlingen (maatschappelijke) stage lopen bij de gemeente.

Voor de volgende onderwerpen zijn educatieve producten beschikbaar: