Erfgoed

De gemeente biedt verschillende educatieve producten aan over het erfgoed van Ede. Ook zijn er educatieve producten over archeologische opgravingen in Ede en over het gemeentearchief.

Cultuurpunt

Een centrale rol in het educatieve erfgoedaanbod wordt vervuld door Cultuurpunt Ede. In het najaar van 2016 brengen zij een digitale catalogus uit met daarin het totale educatieve aanbod van Edese erfgoedinstellingen.

Ons aanbod

Het aanbod richt zich op zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Er zijn kant-en-klare producten, maar ook maatwerk is mogelijk.

Het aanbod van de gemeente sluit aan bij belangrijke thema’s uit de geschiedenis van Ede die te vinden zijn op www.mijngelderland.nl/ede. Op www.mijngelderland.nl/#educatie-ede vindt u nog meer lessuggesties.