Expert in de klas

Archeoloog

Hoor van een expert wat archeologen doen en wat ze allemaal vinden in Ede. Dat kan als onderdeel van een normale geschiedenisles of voorafgaand aan of na afloop van een bezoek aan een opgraving. Een (vrijwillige) archeoloog kan vertellen wat er in Ede allemaal opgegraven is en kan ook vondsten meenemen, waarover opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Voor deze activiteit vragen wij een onkostenvergoeding.