Lesbrieven

Aan de slag met Verhaal van Ede

Doelgroep: hoogste klassen LO en onderbouw VO.

Een van de lesproducten over de geschiedenis van Ede is de lesbrief Aan de slag met Verhaal van Ede. Het gemeentearchief van Ede is een grote schatkamer vol historische documenten. Door zelf op onderzoek te gaan in deze oude bronnen komt de geschiedenis tot leven. Daarom ontwikkelde het archief de lesbrief Aan de slag met Verhaal van Ede.

Hierin wordt een aantal aansprekende onderwerpen uit de canon behandeld en moeten leerlingen zelf op zoek naar informatie over deze onderwerpen op internet, in boeken én in het gemeentearchief. Ter afsluiting presenteren zij hun onderzoeksresultaten aan de groep.

Onderdeel hiervan is de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het Gemeentearchief. Informatie hierover vindt u in de lesbrief.

Vluchtoord Ede

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs.

In de Eerste Wereldoorlog vluchtten tienduizenden Belgen naar Nederland. Zo’n vijfduizend vonden een veilig onderdak in Vluchtoord Ede. In dit project ‘ontmoeten’ de leerlingen een aantal Belgische vluchtelingen en krijgen ze een kijkje in het vluchtoord.

Voor altijd een herinnering

Doelgroep: primair onderwijs groep 7/8.

In Ede staan op diverse plekken herdenkingstekens, gedenkstenen of monumenten die herinneren aan de oorlog. Deze lesbrief over de Edese herdenkingstekens bestaat uit een serie lessen waarin leerlingen zelf op onderzoek uit gaan naar het verhaal achter deze monumenten.