Lokaal bestuur

De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de mensen staat. Het is een ideale en laagdrempelige ingang in onderwerpen als democratie, politiek en bestuur.

Maatwerk

Het is voor groepen mogelijk om op aanvraag rondgeleid te worden door het raadhuis. Afhankelijk van de wensen kan daarbij nadruk gelegd worden op het werk van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, of bestuur in het algemeen. Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met griffie@ede.nl.