Kwalificatieplicht

Ben je jonger dan achttien jaar en heb je (nog) geen diploma? Als je jonger bent dan achttien jaar, ben je verplicht een diploma te halen. Dat heet kwalificatieplicht. Dit is een onderdeel van de leerplicht. Met een startkwalificatie heb je een betere kans op een baan. Je hebt een startkwalificatie als je een diploma hebt van:

  • de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), niveau 2, 3 of 4;
  • de Beroepsopleidende leerweg (BOL), niveau 2, 3 of 4;
  • HAVO of VWO.

Als je vóór je achttiende verjaardag een startkwalificatie hebt gehaald, hoef je niet meer (verplicht) naar school (maar verder leren mag natuurlijk wel!).

Regels kwalificatieplicht

Jouw ouders en jij zijn ervoor verantwoordelijk dat je naar school gaat. In geval van verzuim heeft de directeur van jouw school de taak dit aan de leerplichtambtenaar te laten weten. Op de pagina Taken kun je lezen wat de de taken van de leerplichtambtenaar en de schooldirecteur zijn.

Je moet je aan de volgende regels te houden:

  • Je mag niet volledig werken zolang je kwalificatieplichtig bent; ook niet als je bijvoorbeeld tussen twee opleidingen in zit.
  • Als je (zeer) moeilijk kunt leren of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt, mag je een programma op eigen niveau doorlopen. Je bent daarom vrijgesteld van de kwalificatieplicht.
  • In uitzonderlijke gevallen kun je vrijstelling van de kwalificatieplicht aanvragen. Bijvoorbeeld als je chronisch ziek bent. Je ouders/ verzorgers moeten vrijstelling aanvragen. Zij kunnen het formulier `Vervangende leerplicht of vrijstelling van de kwalificatieplicht wegens het volgen van ander onderwijs` invullen en naar de gemeente Ede opsturen.
  • In sommige gevallen kun je vanwege het beroep van je ouders niet op vakantie in de reguliere schoolvakantie. Bijvoorbeeld omdat zij eigenaar zijn van een hotel of vakantiepark. Je ouders moeten het aanvraagformulier `Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige, aanvraagformulier` invullen en naar de gemeente Ede opsturen.

Meer informatie

Op de sites van de Rijksoverheid en Leerplicht vind je meer informatie over de kwalificatieplicht.