Leerplicht

Het is belangrijk dat alle jongeren in Nederland goed worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de overheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Tijdens de Leerplicht en de Kwalificatieplicht zijn jongeren verplicht te leren. Vanaf zestien jaar mag werken in combinatie met een opleiding ook.

Begin en einde leerplicht

Ben je jonger dan zestien jaar? Dan ben je nog verplicht om naar school te gaan, dat heet leerplichtig. Leerplicht geldt vanaf je vijfde jaar tot het einde van het schooljaar waarin je zestien wordt. Als je bijvoorbeeld op 30 juli 2011 bent geboren, dan wordt je zestien op 30 juli 2027. Het schooljaar dat loopt van 1 augustus 2026 tot 31 juli 2027, is het laatste schooljaar van je volledige leerplicht. Hierna volgt de kwalificatieplicht.

Meer informatie

Wil je meer weten over de leerplicht? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Jaarverslag

In het 'Jaarverslag leerplicht' vindt u meer informatie over de leerplicht in Ede en cijfers over verzuim van Edese leerlingen.