Onderwijs

Ede is een kennisstad waar je kunt instromen, doorstromen en uitstromen van vmbo tot hbo. Jaarlijks volgen zo'n 10.000 leerlingen en studenten onderwijs aan de Edese scholen. Wij hebben openbare scholen en scholen met een bepaalde levensovertuiging of onderwijskundige opvatting. Samen met acht organisaties realiseren wij een Kenniscampus met plaats voor 12.000 scholieren en studenten. In de Kenniscampus werken we samen met Wageningen Universiteit en het regionale bedrijfsleven in de Food Valley regio. Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen goed worden voorbereid op deelname aan de samenleving. Daarom stimuleren wij leerlingen de school te verlaten met in ieder geval een startkwalificatie.

Beleid

Het beleid van de gemeente Ede staat in de `Programmabegroting Educatie en Jeugd 2011-2014`.