Scholen

In Ede kan uw kind van peuterspeelzaal tot HBO opleiding terecht. Op onderstaande kaart vindt u de verschillende onderwijsinstellingen.

Basisonderwijs

Basisonderwijs is onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Uw kind mag vanaf zijn vierde verjaardag naar de basisschool.

Als uw kind drie jaar is geworden is, kunt u na gaan denken over de schoolkeuze voor uw kind. Enkele weken voor de vierde verjaardag mag uw kind al enkele dagen komen snuffelen en kennismaken. Als uw kind vijf is, gaat de leerplicht in. U mag als ouder of verzorger zelf een school voor uw kind kiezen.

Soorten basisscholen

Er zijn openbare basisscholen, basisscholen met een bepaalde onderwijskundige opvatting (bijvoorbeeld Montessori) of levensovertuiging. De basisschool heeft acht groepen. Uw kind begint in groep 1 en eindigt in groep 8. De basisschool bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs (bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo).

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs (vo) is onderwijs aan kinderen vanaf ongeveer 12 jaar. Het voortgezet onderwijs sluit aan op het basisonderwijs en bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs, hoger (beroeps)onderwijs of de universiteit.

Voortgezet speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs is er voor kinderen die het niet redden op een gewone school vanwege een zintuiglijke, lichamelijke of verstandelijke beperking, leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Dit onderwijs kan gevolgd worden tot de leeftijd van 20 jaar.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs (pro) is een vorm van voortgezet onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Het praktijkonderwijs duurt 4 of 5 jaar.

MBO

Het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) leidt leerlingen op tot een bepaald beroep. Bijvoorbeeld bakker, sportleraar, grafisch vormgever of leidster op een kinderdagverblijf. Het mbo heeft vier opleidingsniveaus.

Opleidingsniveaus

  • niveau 1: assistentenopleiding (duurt 0,5 - 1 jaar)
  • niveau 2: basisberoepsopleiding (duurt 2 - 3 jaar)
  • niveau 3: vakopleiding (duurt 2 - 4 jaar)
  • niveau 4: middenkader (duurt 3 - 4 jaar) en specialistenopleiding (duurt 1 - 2 jaar)

HBO

In het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) zijn opleidingen te volgen aan een Hoge School. Zij leiden op tot functies binnen het bedrijfsleven en de overheid. 

Vragen

Heeft u nog vragen of kunt u de kaart niet goed lezen? Neem dan telefonisch contact met ons op.