Schoolverlaters (RMC)

Als je jonger bent dan 23 jaar en de school verlaat zonder een startkwalificatie word je beschouwd als een voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie heb je als je een diploma hebt van:

  • HAVO of VWO
  • MBO Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), niveau 2 of 3 of 4;
  • MBO Beroepsopleidende leerweg (BOL), niveau 2 of 3 of 4

Wat is RMC?

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten. Samen met gemeenten, scholen en instellingen probeert het RMC het voortijdig schoolverlaten in de regio terug te dringen. Zij werken samen op het terrein van arbeidsvoorziening, hulpverlening en welzijn.
Het RMC registreert voortijdig schoolverlaters en informeert, adviseert en begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar naar een opleiding, werk of een ander traject.

Ben je tussen 18 en 23 jaar en wil je informatie, advies of begeleiding van het RMC? Stuur dan een e-mail naar info@leerlingenvallei.nl. Vermeld in je e-mail: jouw naam, burgerservicenummer en telefoonnummer. Een consulent van het RMC neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op.

Meer informatie

Ben je tussen 18 en 23 jaar en wil je informatie, advies of begeleiding van het RMC? Op de website van RMC Net vind je meer informatie over trajectbegeleiding van het RMC.