Methode en beleid

De uitvoering van de gladheidbestrijding door ACV is afhankelijk van de weersver¬≠wach¬≠ting en de actuele situatie. Het is niet mogelijk om alle wegen en fietspaden in de gemeente Ede te strooien. Daarom is een volgorde van belangrijke strooiroutes bepaald die bij gladheid als eerste worden gestrooid. In fase 1 worden alleen hoofdwegen, busroutes en hoofdfietsroutes gestrooid. In fase 2 wordt ook buiten de doorgaande routes gestrooid. De fietspaden op Edes grondgebied worden komend seizoen geborsteld. Borstelen geeft een beter resultaat dan vegen of schuiven.

Tijdens kantooruren wordt met de hand gestrooid rondom diverse openbare gebouwen, bijvoorbeeld bij bibliotheken en het raadhuis door de medewerkers van Wijkbeheer. 

Binnen de bebouwde kom hoeft u in principe nooit verder dan 400 meter tot een bestrooide weg te rijden. Buiten de bebouwde kom wordt naar een redelijke afstand gekeken.

Meer informatie vindt u in het Strooiplan van de gemeente Ede of op www.acv-indewinter.nl.