Verkeersveiligheid

In 2016 is de verkeersveiligheid in de gemeente Ede onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek is een actieplan gemaakt. Het onderzoek gaat uit van de volgende onderdelen:

  • Analyse verkeersongevallen
  • Beschouwing ervaren verkeersveiligheid (o.b.v. interviews en enquĂȘtes)
  • Locatie-onderzoek verkeersonveilige situaties, met extra aandacht voor scholierenroutes

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Ede als vrij verkeersveilig kan worden gezien. Natuurlijk verdient verkeersveiligheid altijd aandacht, maar uit het onderzoek kwamen geen acute knelpunten of aangrijpingspunten. Zo zijn ongelukken verspreid over de gemeente en niet op bepaalde plaatsen. Er is niet direct een oorzaak aan te wijzen voor die ongelukken. Dit maakt het lastig om vanuit verkeersveiligheid specifieke ingrepen te verantwoorden.

Actieplan

Het actieplan bestaat daarom uit een aantal onderdelen. Voorbeelden van die acties zijn het omdraaien van de voorrang op de rotonde bij de Zandlaan en het fietsvriendelijker maken van sommige delen van Ede. Maar ook het bewust worden van gedrag en het aanleren van veilig gedrag hoort bij de acties. Hierbij kunt u denken aan begeleiders om veilig over te steken op de Kenniscampus, trainingen voor ouderen en het gebruik van e-fietsen en een campagne tegen afleiding in het verkeer.

Het volledige plan en de acties kunt u hier bekijken.