Fietsoversteek Emmalaan - Oude Bennekomseweg

Naar verwachting neemt de komende jaren het aantal fietsers in de buurt van de Emmalaan toe. Veel fietsers steken de Emmalaan over vanaf de Oude Bennekomseweg. Wij willen een zo veilig mogelijke oversteek. Daarom deden wij in 2016 een onderzoek naar een veilige oplossing. Dit onderzoek vindt u hieronder.

In april 2017 zijn we opnieuw gestart met een onderzoek. Op dit moment spreken we met een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit verschillende vertegenwoordigers uit het gebied. Uit deze gesprekken volgen nieuwe varianten voor een veilige oversteek van de Emmalaan. Wij verwachten in het najaar van 2017 de resultaten van dit onderzoek met u te kunnen delen.

Fietsplan

Bekijk ook het fietsplan.