Fietsoversteek Emmalaan

Naar verwachting neemt de komende jaren het aantal fietsers in de buurt van de Emmalaan toe. Onder andere de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen, de komst van de Snelle Fiets Route Ede-Bennekom-Wageningen en de groei in het aantal verkeersbewegingen zijn hiervan de oorzaak. Veel fietsers steken de Emmalaan over vanaf de Oude Bennekomseweg. Wij willen een zo veilig mogelijke oversteek.

In april 2017 zijn we opnieuw gestart met een onderzoek, waarin samen wordt gewerkt met een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit verschillende vertegenwoordigers uit het gebied. Met de werkgroep zijn verschillende varianten getekend om een veilige oversteek te realiseren. Uiteindelijk is teruggewerkt naar een aantal hoofdvarianten. Het participatietraject is inmiddels afgerond en de resultaten hiervan zijn te vinden in het participatieverslag hieronder. De laatste onderzoeken worden momenteel afgerond, daarna wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen.

Fietsplan

Bekijk ook het fietsplan.