Regelingen

Rondkomen met een laag inkomen is niet makkelijk. School, sporten of een bezoek aan een theater doen dan een zware aanslag op het beschikbare geld. Als u een laag inkomen heeft kan de gemeente Ede u helpen. Hiervoor heeft de gemeente een aantal minimaregelingen.

Bereken uw recht!

U vraagt deze regelingen aan met Bereken uw Recht. U ziet direct voor welke gemeentelijke regelingen u in aanmerking komt. Met uw DigiD kunt u meteen een aanvraag indienen. Als u een laag inkomen heeft kunt u misschien ook gebruik maken van de landelijke regelingen die er voor u zijn! Met Bereken uw Recht ziet u ook voor welke landelijke regelingen u in aanmerking komt.

Loket Digihulp

Heeft u moeite met de computer en internet? Vrijwilligers van loket DigiHulp helpen u bij het aanvragen regelingen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van inkomensregelingen via Bereken uw Recht zoals de regeling Schoolgaan of de individuele inkomenstoeslag met DigiD.

Regelingen 2018

De regelingen kunt u aanvragen via de website Bereken uw Recht.

 • Bijzondere bijstand (maatwerk): voor alle bijzondere noodzakelijke uitgaven.
 • Collectieve zorgverzekering: korting op de basis- en aanvullende premie van Menzis en extra vergoedingen (inkomensgrens 130% sociaal minimum).
 • Tegemoetkoming Diplomazwemmen: een eenmalige bijdrage van € 450 voor kinderen van 7 en 8 jaar om hun diploma A te halen (inkomensgrens 130% sociaal minimum). Soms ook voor jongere en oudere kinderen.
 • Kindpakket: een tegemoetkoming van € 125 voor kinderen op de basisschool en € 175 voor kinderen in het voortgezet onderwijs (inkomensgrens 130 sociaal minimum).
 • Meer Kinderen Meedoen € 200 (per kind per kalenderjaar) voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar, om aan activiteiten voor sport, cultuur en recreatie mee te doen (inkomensgrens 130% sociaal minimum). Digitaal te besteden via de website 'Ede doet mee!'.
 • Schoolgaan: een laptop en fiets voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan.
 • Meer Volwassenen Meedoen: € 200 (per volwassene per kalenderjaar) om aan sport-, culturele en recreatieve activiteiten mee te doen (inkomensgrens 130% sociaal minimum). Digitaal te besteden via de website 'Ede doet mee!'.
 • Individuele Studietoeslag: een extra studiekosten vergoeding van € 106 naast de studiefinanciering voor mensen met een arbeidsbeperking die een studie of opleiding gaan volgen.
 • Individuele inkomenstoeslag: een toeslag voor mensen die al vijf jaar leven van een inkomen op bijstandsniveau. Voor deze regeling mag uw inkomen maximaal 100% van het sociaal minimum zijn.
 • Gehandicaptenparkeerkaart: is uw inkomen lager dan 130% van het sociaal minimum en heeft u een beperkt vermogen? Dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van de legeskosten van € 88,50 die u moet betalen voor de verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Maatwerk bij hoge zorgkosten. Bij hoge zorgkosten en een inkomen onder 150% van het sociaal minimum kunnen wij u misschien helpen. Neem contact met ons op voor een maatwerkgesprek met een van onze consulenten Aanvullend Inkomen. Zij kijken dan of er mogelijkheden voor u zijn om ondersteuning te krijgen.
 • Het Scherm van Ede: vergoeding van een tablet om het Scherm van Ede te gebruiken. Voor pensioengerechtigden die geen financiële middelen hebben om zelf een tablet te kopen. Aanvragen? Dat kan tot 1 juli 2018. Neem contact op met Malkander.

Heeft u als echtpaar* een inkomen onder € 1.758? En is uw vermogen minder dan € 12.040? Dan komt u in aanmerking voor onze regelingen. Voor een alleenstaande* en alleenstaande ouder* is de inkomensgrens € 1.231. De vermogensbedragen ziet u in de tabel hieronder.
*(tussen 21 jaar en AOW-leeftijd)

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een regeling, kijken wij naar uw totale inkomen en vermogen. Uw inkomen mag maximaal 130% van het sociaal minimum zijn. In onderstaande overzichten ziet u welke nettobedragen daarbij horen. De bedragen gelden vanaf januari 2018 en zijn exclusief vakantiegeld. Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet bij uw netto-inkomen op te tellen.

Maakt u gebruik van de Voedselbank of volgt u een schulddienstverleningstraject? U komt dan ongeacht uw inkomen in aanmerking voor de regelingen die wij hebben voor kinderen.

130% inkomensgrens en vermogensgrens juli 2018

Inkomensgrens per maand (netto)

Soort huishoudenVermogens grensJonger dan 21 jaar21 jaar tot AOW-
leeftijd met woonkosten*
21 jaar tot AOW-
leeftijd zonder woonkosten*
vanaf AOW-
leeftijd
U woont samen of bent gehuwd zonder kinderen

€ 12.040

€ 608€ 1.758€ 1.407€ 1.893
U woont samen of bent gehuwd met kinderen€ 12.040€ 959€ 1.758€ 1.407€ 1.893
U woont alleen met uw minderjarige kind(eren)

€ 12.040

€ 304€ 1.231€ 985€ 1.385
U woont alleen€ 6.020€ 304€ 1.231€ 985€ 1.385
150% inkomensgrens en vermogensgrens juli 2018

Inkomensgrens per maand (netto)

Soort huishoudenVermogens grensJonger dan 21 jaar21 jaar tot AOW-
leeftijd met woonkosten*
21 jaar tot AOW-
leeftijd zonder woonkosten*
vanaf AOW-
leeftijd
U woont samen of bent gehuwd zonder kinderen

€ 12.040

€ 701€ 2.029€ 1.623€ 2.185
U woont samen of bent gehuwd met kinderen€ 12.040€ 1.107€ 2.029€ 1.623€ 2.185
U woont alleen met uw minderjarige kind(eren)

€ 12.040

€ 351€ 1.420€ 1.136€ 1.598
U woont alleen

€ 6.020

€ 351€ 1.420€ 1.136€ 1.598

Dit zijn allemaal nettobedragen. De bedragen gelden vanaf juli 2018 en zijn exclusief vakantiegeld.  Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget hoeft u niet op te tellen bij uw inkomen. (Kinder-)alimentatie wel.
* U heeft woonkosten als u huur of hypotheekrente betaalt.