Leden en vergaderingen

Leden en vergaderingen

Leden van de Adviesraad

De adviesraad bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 •  Monique Jongerius (voorzitter)
 •  Ineke Boelhouwer (lid)
 •  Klaas Hidding (lid)
 •  Güray Bozkurt (lid)
 •  Monique Jongenburger (lid)
 •  Lilian Wagenaar (lid)
 •  Tijani Zallali (lid)
 •  Mark Top (lid)
 •  Willemijn Dubbeldam (lid)
 •  Ries Brouwer (lid)

Secretariële ondersteuning gemeente Ede:

 • Annelies Gaasbeek

Beleidsmatige ondersteuning gemeente Ede:

 • Wietske Oegema  

Vergaderingen

De ASDE komt in 2018 op de volgende momenten bij elkaar voor overleg:

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 maart
 • 9 april
 • 7 mei
 • 4 juni
 • 2 juli
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig zijn.

Agenda

Notulen

Jaarverslag

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2016