Inspraak, zienswijze en beroep

Het proces van totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan geeft u verschillende mogelijkheden tot inspraak, bezwaar en beroep.

Inspraak

In de voorbereidingsfase kondigt de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan. In deze fase bekijkt de gemeente de belangen van verschillende burgers, bedrijven en andere organisaties. Het voorontwerp van het nieuwe plan wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Als inwoner van de gemeente kunt u dan uw mening kenbaar maken (inspraak). Soms worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Anders kunt u uw mening schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Zienswijze

Na de voorbereidingsfase stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis en is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.ede.nl/wonen-en-leven/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/. U kunt in die zes weken uw zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. De zienswijze bevat:

  • uw naam;
  • de datum;
  • een omschrijving van het plan;
  • uw bedenkingen tegen het plan;
  • uw handtekening.

Reageert u schriftelijk, dan stuurt u uw zienswijze per post aan de gemeenteraad van Ede.

Beroep

Als het definitieve bestemmingsplan is bekendgemaakt, wordt deze zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis en is het te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u het niet eens bent met dit plan en u dit ook al heeft laten weten bij het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u in deze zes weken in beroep gaan. Dit betekent dat een rechter kijkt of de gemeenteraad een goede beslissing heeft genomen. Om in beroep te gaan stuurt u een brief naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen een jaar zal de rechter beslissen over uw beroep.

Het bestemmingsplan treedt wel in werking, ondanks uw beroep. U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een `voorlopige voorziening` aanvragen. Het bestemmingsplan treedt dan niet in werking tot de rechter een uitspraak heeft gedaan. Hier zijn griffiekosten aan verbonden.