Baron van Wassenaerpark

Het Baron van Wassenaerpark is gelegen in het noorden van Bennekom op de plek van het voormalige ziekenhuis Gelderse Vallei. Het gaat om het gebied dat tussen de snelweg A12, de Edeseweg, de Boerhaavelaan, de Robert Kochlaan en de Fred Bantinglaan ligt. Zoals de naam het al zegt, heeft het gebied een parkachtige omgeving met veel groen, rust, ruimte en een open uitstraling. Het gebied wordt ingericht als woonzorgzone met een grote diversiteit aan woningen en (welzijns)voorzieningen. Uiteindelijk varieert het gebied van appartementen, rijwoningen en vrijstaande woningen tot woningen met zorgvoorzieningen. Het resultaat wordt een moderne wijk zijn met een combinatie van wonen en zorg waarin jong en oud naast elkaar leven en waar voorzieningen op korte afstand te vinden zijn.

Gebiedskaartje Baron van Wassenearpark
Overzicht gerealiseerde gebouwen uit deelgebied A en B

Beschrijving

Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn deelgebied A en B al bebouwd met onder andere appartementen en woningen met zorgvoorzieningen. Zo is in het Walraven intramurale zorg gevestigd. Naast het Walraven zijn de gebouwen Machtella, Cornelie en Barones al gerealiseerd. Eind 2015 is begonnen met de bouw van de eerste woningen in deelgebied C. Wanneer dit deelgebied is afgerond, wordt er gekeken naar de invulling van vlek E, gelegen aan de Robert Kochlaan en Fred Bantinglaan, in het zuidoosten van het plangebied.

Vlek C

In vlek C worden 51 woningen in stappen gebouwd. Het gaat hierbij om verschillende type woningen waaronder twee- en drie-onder-éénkappers, patio-woningen en rijwoningen. Daarnaast worden er vier kavels aan de Edeseweg verkocht voor de bouw van villa’s. Kijk voor meer informatie, impressies en prijzen op de website van Baron van Wassenaer. In december 2015 is gestart met de bouw van het eerste deel, dit zijn 32 woningen. De eerste bewoners betrokken hun woning in de zomer van 2016. Het tweede deel van de woningen is nu ook in aanbouw. Er zijn nog enkele woningen en kavels beschikbaar!

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u nog meer weten over het project? U kunt contact op nemen met de gemeente. Bel naar 14 0318 of stuur een e-mail. Heeft u interesse in een woning uit vlek C? Neem dan een kijkje op de website van Rozeboom Makelaardij o.g.

Klankbordgroep

Voelt u zich betrokken bij uw dorp, woont u in de omgeving van het Baron van Wassenaerpark en wilt u meedenken over plannen? Dat kan! U kunt lid worden van de klankbordgroep Baron van Wassenaerpark. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0318. U wordt dan op de hoogte gehouden van de belangrijke momenten in het project en kunt als klankbordgroeplid in een vroeg stadium opmerkingen en knelpunten aandragen. Naast bewoners van het Baron van Wassenaerpark maken ook buurtbewoners deel uit van de klankbordgroep. Ook de Dorpsraad Bennekom en Vereniging Belangen Bennekom Noord worden vertegenwoordigd in de klankbordgroep.