Bedrijventerreinen A12

In het gebied tussen de A12, A30, de spoorlijn Utrecht-Arnhem en het dorp De Klomp ontwikkelt de gemeente Ede drie bedrijventerreinen en een ecologische zone. In totaal gaat het om circa 100 ha voor bedrijven en 17 ha voor nieuwe natuur. De drie bedrijventerreinen hebben een eigen dynamiek. Gemeenschappelijke deler is het duurzame karakter van de terreinen.

Beschrijving

BTA12

In de kom van de A12 en de A30 ontwikkelt de gemeente Ede bedrijventerrein BT A12. Dit duurzame bedrijventerrein, met een totale oppervlakte van zo’n 100 hectare, is te vinden in het hart van Food Valley. BT A12 kent een directe aansluiting op de A30. Behalve met de auto is het Edese bedrijventerrein ook goed bereikbaar per openbaar vervoer en met de fiets.

Op BT A12 kunnen bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3.2. zich vestigen. Er wordt een intensieve bebouwingsvorm gehanteerd: kavels worden minimaal voor de helft bebouwd, maar ze mogen ook volledig worden bebouwd.

Kenmerkend voor BT A12 is een ruim aanbod aan collectieve voorzieningen. Zo beschikt het bedrijventerrein over collectieve warmte-koudeopslag (WKO) en een collectief blussysteem. Het hele terrein is voorzien van een glasvezelnetwerk. Er is ruim gelegenheid tot parkeren.

Op BT A12 bestaat het concept parkmanagement. Alle bedrijven worden bij vestiging direct lid van de Vereniging BT A12, de belangenorganisatie die het parkmanagement regelt. Parkmanagement omvat een ruim aanbod aan diensten. Bedrijven profiteren van collectieve beveiliging (24-uursbewaking door middel van live registratie door camera’s, kentekenregistratie, actieve beveiliging), bebording en de aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Op de website www.bta12.nl vindt u meer informatie over BTA12.

BT De Klomp Oost

Het bedrijventerrein De Klomp Oost moet nog ontwikkeld worden. De rondweg tussen station Veenendaal – De Klomp en de A12 is gerealiseerd. Evenals een groot deel van de ecologische verbindingszone ten oosten van de rondweg.

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het bedrijventerrein, de rondweg en de ecozone wordt eind september 2016 door het college vastgesteld, waarna de periode start waarin zienswijzen ingediend kunnen worden. Streven is om het bestemmingsplan begin 2017 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Daarna kunnen gronden uitgegeven worden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Op het toekomstige bedrijventerrein kunnen bedrijven ontwikkeld worden tot de milieucategorie 4.2. Welke functies mogelijk zijn binnen het bestemmingsplan is terug te lezen in het ontwerp-bestemmingsplan ‘De Klomp Oost’, dat vanaf eind september beschikbaar is.

Ecologische zone

De ecologische verbindingszone is onderdeel van een grotere ecologische structuur in Nederland. Het gebied is ingericht voor de kamsalamander, vuurvlinder en steenuil. In het voorjaar van 2015 zal de ecologische verbindingszone geopend worden.

Documenten

In het gebied zijn twee bestemmingsplannen van kracht:

Bestemmingsplan ISEV 2004

  • Bestemmingsplan ISEV 2004 - voorschriften (pdf)
  • Bestemmingsplan ISEV 2004 - toelichting (pdf)
  • Bestemmingsplan ISEV 2004 - plankaart (pdf)

Bestemmingsplan Ede-West

  • Bestemmingsplan Ede-West - regels (pdf)
  • Bestemmingsplan Ede-West - plankaart (pdf)
  • Bestemmingsplan Ede-West - toelichting (pdf)

Vragen?

Heeft u vragen over bedrijventerrein BTA12? Neem dan contact op met Angelique Gerritsen accountmanager, via telefoonnummer 14 0318 of stuur een e-mail naar info@bta12.nl.