Dirkjeserf

[In het vastgestelde Structuurplan Wekerom is de locatie Wekerom-West bestempeld als toekomstige woningbouwlocatie voor Wekerom. De benodigde gronden zijn volledig in eigendom van de gemeente.

Beschrijving

De woningbouwlocatie ligt aan de westzijde van de kern van Wekerom en wordt aan de oostzijde begrensd door de woonpercelen aan de A.C. Wijersweg en De Hooyer, aan de zuidzijde door de bestaande sportvelden en aan de noordzijde door de watergang achter de percelen aan de Lage Valkseweg 21 tot en met 29. De realisatie wordt gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1

In 2014 zijn in de eerste fase 34 woningen gerealiseerd en is de openbare ruimte ingericht. Op de grens van fase 1 en 2 ligt een ontwikkelgebied waarvan een monumentale boerderij en een monumentale boom deel uitmaken. De gemeente gaat dit ontwikkelgebied bij inschrijving verkopen. Met deze beeldbepalende elementen en de nieuw te bouwen woningen moet een bijzondere plek met een stuk 'historie' ontstaan. Het bestemmingsplan voor dit ontwikkelgebied is in december 2011 vastgesteld.

Fase 2

Voor de tweede fase (het meest westelijk deel) zijn Arcea/Kelderman en De Bunte de ontwikkelende partijen. In dit plangebied komen maximaal 71 woningen. Bijzonder aan deze woningbouwontwikkeling is dat de partijen in overleg met potentiële kopers een plan maken. Arcea/Kelderman heeft de eerste 17 woningen gerealiseerd. Deze aanpak is succesvol gebleken. De Bunte kan maximaal 54 woningen bouwen. De eerste 13 woningen van de Bunte zijn in 2016/2017 opgeleverd. De volgende 25 woningen zijn begin 2018 opgeleverd.

Wilt u informatie ontvangen of op de hoogte gehouden worden over deze nieuwe woningbouwontwikkelingen van nog maximaal 16 woningen dan kunt u zich geheel vrijblijvend als belangstellende aanmelden bij De Bunte via deze link. Wanneer er meer bekend is over Wekerom West stuurt De Bunte Vastgoed deze informatie per mail naar de belangstellenden die zich hebben aangemeld. Het programma voor de laatste woningen in de 2e fase staat niet vast maar zal de komende jaren aan de hand van de actuele marktvraag worden ingevuld.

De definitieve planning voor de realisatie is afhankelijk van de verkoopresultaten. Voor de gehele tweede fase is een bestemmingsplan met uitwerkingsplicht van kracht. De gemeente heeft op 25 augustus 2015 het uitwerkingsplan vastgesteld.

Documenten

Vastgesteld Bestemmingsplan Wekerom west – december 2011

Beeldkwaliteitsplan – oktober 2011 (pdf)

Vastgesteld uitwerkingsplan – augustus 2015

    Vragen?

    Heeft u vragen over project Dirkjeserf? Neem dan contact op met Mariëtte Pol, projectleider Dirkjeserf, stuur een e-mail naar: mariette.pol@ede.nl.