Het Nieuwe Landgoed

Het Nieuwe Landgoed wordt een unieke woonwijk in een parkachtige omgeving, vlakbij landgoed Kernhem. Twee onderdelen van de wijk zijn afgerond: de Parkrandwoningen en het Carré. Vanaf de zomer 2014 start de bouw van koopwoningen en huurwoningen, een winkelcentrum en een wijkcentrum voor de wijken Veldhuizen en Kernhem.

Plan Het Nieuwe Landgoed

Bestemmingsplan

De plannen voor Het Nieuwe Landgoed zijn aangepast. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Op 31 januari 2013 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Er wordt nu een planning gemaakt voor de bouw van woningen, voorzieningen en het winkelcentrum.
De nieuwe stedenbouwkundige plankaart kunt u hier inzien.

Het nieuwe beeldkwaliteitsplan kunt u hieronder inzien.

Bekijk de doorkijk onderdoorgang en entree winkelcentrum vanaf Veldhuizen.

Klankbordgroep

Wij bespreken de plannen voor Het Nieuwe Landgoed regelmatig met de klankbordgroep Het Nieuwe Landgoed. De klankbordgroep geeft de mening van de bewoners op de plannen. In de klankbordgroep zitten de volgende vertegenwoordigers van bewonersgroepen:

 • Bewonersvertegenwoordiging Sprengenberg (Kernhem) – de heren J.E.G. Oppedijk of A. Tukker
 • Tuincentrum Kernhem – mevrouw A. Houtman
 • Werkcomité Zeeheldenbuurt – mevrouw C.W. van der Waarde
 • Bewonersvertegenwoordiging Het Carré – de heer A. Pleysier
 • Bewonersvertegenwoordiging Parkrandwoningen – de heren J.D. Schaftenaar of A.A. Wessels (plaatsvervanger)
 • Bewonersvertegenwoordiging Schoonenburg/Ravenburg – de heren D.C.H. Wijma of H.F. van der Klij (plaatsvervanger)
 • Bewonersvereniging drive-inn woningen Veldhuizen – de heer S. Hazes
 • Huurdersbond Ede en omstreken – de heer H. Kregting
 • Woonconsumentenadviescommissie – mevrouw E. Breepoel

Leden van de gemeente en projectontwikkelaar

 • Gemeente:
  • Wethouder Marije Eleveld
  • Projectmanager Sjoukje Biesta
  • Wijkregisseur Kernhem Robert van Rheenen
  • Projectsecretaris Mathilde Hilhorst (notulist)

 • Projectontwikkelaar Het Consortium V.O.F.: projectontwikkelaar Christian Schouten

Nieuwsbrieven

Wij houden bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen rond Het Nieuwe Landgoed. Daarvoor verspreiden wij nieuwsbrieven. 

2014

2012

Planning

De komende maanden vinden buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats.

 • Februari-april: verlegging DPO- en waterleiding
 • Februari-april: aanleg nieuwe trafohuisjes
 • Februari: kap bomen voor vijvers en woningen zuidzijde N224
 • Maart/april: aanleg vijver aan de Schoonenburg
 • Februari-april: verleggen kabels en leidingen door hele plangebied en direct aanliggende straten voor onderdoorgang
 • Medio 2014: start aanleg onderdoorgang
 • Maart/april 2015: aanleg vijver bij N224

Planning bouw

 • Vrije sector huurwoningen
  De bouw van deze woningen start medio 2014. Eind 2014 / begin 2015 kunnen de nieuwe bewoners hun woning betrekken.
 • Koopwoningen
  De bouw van 17 royale koophuizen aan de Schoonenburg is gepland vanaf begin 2015.
 • Huurwoningen Woonstede
  Woonstede gaat 18 rijwoningen en 20 appartementen bouwen aan de Parkrand. Het streven is om  in het najaar van 2014 te starten met de bouw.
 • Winkelcentrum
  De bouw van het winkelcentrum start medio 2014, de bouw duurt ongeveer een jaar.
 • Wijkcentrum
  In juli van dit jaar wordt gestart met de bouw van het wijkcentrum. De oplevering is rond maart 2015.