Bedrijventerrein Het Laar

Het plangebied voor het bedrijventerrein Het Laar is gelegen aan de Otterloseweg in Wekerom. Het perceel wordt verder begrensd door de Laarweg (noordzijde), een sloot (oostzijde) en de Edeseweg (westzijde).

Beschrijving

Bedrijventerrein Het Laar is gelegen aan de Edese- en Otterloseweg in Wekerom. In het zuiden en westen grenst Het Laar aan de bebouwde kom van Wekerom en het bedrijventerrein Willinkhuizen. Aan de noord- en oostzijde grenst Het Laar aan het landelijk gebied. Het terrein is ongeveer 7 hectaren groot en heeft een duurzame en landelijke uitstraling. Het Laar is bestemd voor bedrijven uit Noordoost Ede, Wekerom, Otterlo, Harskamp en De Valk. Ook is er ruimte voor bedrijven die nu in het buitengebied gevestigd zijn. Het Laar bestaat uit 21 kavels die variëren van 950 m2 tot ruim 3000 m2

Bedrijf vestigen op Het Laar

Wanneer komt u als bedrijf in aanmerking voor vestiging op bedrijventerrein Het Laar?  

 1. Uw bedrijf heeft een sociaal-economische binding met Wekerom, Harskamp, Otterlo en/of De Valk en het aangrenzende buitengebied.
 2. De milieucategorie van uw bedrijf is maximaal 3.2. Afhankelijk van de locatie op het terrein kan de maximaal toegestane milieucategorie ook  hoger zijn.
 3. U bent op zoek naar een kavel van maximaal 3.000 m². Er zijn uitzonderingen mogelijk tot 3.500 m². Uiteraard bepalen we de uiteindelijke kavelindeling en -verdeling in overleg met u.

Wilt u meer weten over Het Laar of heeft u interesse in een kavel? Kijk dan onder ‘contact’ voor uw contactpersonen bij de gemeente Ede.

Beschrijving

Bedrijventerrein Het Laar is gelegen aan de Edese- en Otterloseweg in Wekerom. In het zuiden en westen grenst Het Laar aan de bebouwde kom van Wekerom en het bedrijventerrein Willinkhuizen. Aan de noord- en oostzijde grenst Het Laar aan het landelijk gebied. Het terrein is ongeveer 7 hectaren groot en heeft een duurzame en landelijke uitstraling. Het Laar is bestemd voor bedrijven uit Noordoost Ede, Wekerom, Otterlo, Harskamp en De Valk. Ook is er ruimte voor bedrijven die nu in het buitengebied gevestigd zijn. Het Laar bestaat uit 21 kavels die variëren van 950 m2 tot ruim 3000 m2

Bedrijf vestigen op Het Laar

Wanneer komt u als bedrijf in aanmerking voor vestiging op bedrijventerrein Het Laar?  

 1. Uw bedrijf heeft een sociaal-economische binding met Wekerom, Harskamp, Otterlo en/of De Valk en het aangrenzende buitengebied.
 2. De milieucategorie van uw bedrijf is maximaal 3.2. Afhankelijk van de locatie op het terrein kan de maximaal toegestane milieucategorie ook  hoger zijn.
 3. U bent op zoek naar een kavel van maximaal 3.000 m². Er zijn uitzonderingen mogelijk tot 3.500 m². Uiteraard bepalen we de uiteindelijke kavelindeling en -verdeling in overleg met u.

Wilt u meer weten over Het Laar of heeft u interesse in een kavel? Kijk dan onder ‘vragen?’ voor uw contactpersonen bij de gemeente Ede.

Documenten

 • Planregels (pdf)
 • Plantoelichting (pdf)
 • Planverbeelding (pdf)
 • Toelichting bestemmingsplan (pdf)
 • Bestemmingsplanregels (pdf)
 • Bijlage 1 - Bedrijvenlijst (pdf)
 • Bijlage 2 - Parkeernormering (pdf)
 • Beeldkwaliteitsplan (pdf)
 • Verbeelding bedrijventerrein (pdf)
 • Verkaveling bedrijventerrein (pdf)
 • Algemene verkoopvoorwaarden (pdf)

Documenten

 • Toelichting bestemmingsplan (pdf)
 • Bestemmingsplanregels (pdf)
 • Bijlage 1 - Bedrijvenlijst (pdf)
 • Bijlage 2 - Parkeernormering (pdf)
 • Beeldkwaliteitsplan (pdf)
 • Verbeelding bedrijventerrein (pdf)
 • Algemene verkoopvoorwaarden (pdf)

Vragen?

Wilt u meer weten over Het Laar of heeft u interesse in een kavel?

Uw contactpersonen bij de gemeente Ede:
Sander van de Pol – Accountmanager Economische Zaken
Mail naar: sander.van.de.pol@ede.nl
Of bel: 0318-68 05 27 / 06-52 38 54 18

Peter Smaal – Projectleider Bedrijventerrein Het Laar
Mail naar: peter.smaal@ede.nl
Of bel: 0318-68 0995 / 06-55 194 196

Vragen?

Wilt u meer weten over Het Laar of heeft u interesse in een kavel?

Uw contactpersonen bij de gemeente Ede:
Sander van de Pol – Accountmanager Economische Zaken
Mail naar: sander.van.de.pol@ede.nl
Of bel: 0318-68 05 27 / 06-52 38 54 18

Queli Maseda – Projectleider Bedrijventerrein Het Laar
Mail naar: queli.maseda@ede.nl
Of bel: 0318-68 05 57 / 06-39 87 84 01