Kolkakkerbuurt

De huidige Kolkakkerbuurt dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het is een zogenaamd ‘tuindorp’. Een tuindorp is typisch voor deze tijdsperiode van industrialisatie. Het tuindorp werd in die tijd gezien als gezonde leefomgeving voor arbeiders en middenstandgezinnen.

Vernieuwing van de buurt

Na een aantal verbeteringen en renovaties over de jaren heen, is de bebouwing in de Kolkakkerbuurt aan het einde van haar levensduur. Woningbouwcorporatie Woonstede startte daarom in 2016 met het maken van nieuwe plannen voor de buurt. Zij huurden Inbo in om in overleg met bewonerscommissie Kolkakker en samen met de huidige bewoners een nieuwe buurt te ontwerpen. Een belangrijk uitgangspunt was dat de sfeer van het huidige tuindorp zoveel mogelijk terug zou worden gebracht in de vernieuwde Kolkakkerbuurt.

Ontwerp

Woonstede wil in totaal 205 woningen bouwen in de Kolkakkerbuurt (inclusief de te renoveren woningen). Dit zijn 96 eengezinswoningen, 39 appartementen en 20 seniorenwoningen. Daarnaast worden 50 woningen gerenoveerd. Alle woningen krijgen een voortuin en veel woningen krijgen ook een zijtuin. Er ontstaat een nieuwe groene open ruimte die ruimte geeft om te spelen en te ontmoeten. De inrichting van de straten verandert op sommige punten door de komst van parkeerhoven achter de woningen.

Planning

Wanneer de plannen worden uitgevoerd is nog niet precies bekend. Voor het plan moet een nieuw bestemmingsplan en een inrichtingsplan/ontwerp worden gemaakt. Dat is de taak van de gemeente. Een eerste planning in de werkzaamheden is wel bekend. Woonstede wil beginnen met de renovatie van de woningen aan de Kolkakkerweg, waarna de vernieuwing van rest van de Kolkakkerbuurt volgt. Een planning hiervan wordt te zijner tijd gepubliceerd.

Bewoners dachten mee

Bewoners dachten mee over het ontwerp van hun buurt. Bekijk het filmpje van deze bijeenkomst waarin bewoners vertellen waarom zij het belangrijk vinden om betrokken te worden bij hun wijk. 

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Monique Wulfers (projectleider) op telefoonnummer: 14 0318. Of kijk op de website van Woonstede.